Navê min di hinava dîrokê de şax daye 
Dengê min li ser rûyê zemînê belav bûye
Bedena min bi sî û yek mûman parasti ye
Ji malbata Hindo Uripî me
Zimanekî kîtî me
Goranî ,Zazakî , Lorî û Kurmancî me
Ez zimanê Kurdî me .

Wêne :Belavkirina fêrnameyên Saziya Fêrkirin û Parastina Zimanê Kurdî li Sûriyê (S.F.P.Z.Ks).
Mala Zanîn , gundê Celemê Efrîn

Roja Zimanê Dayîk li me hemiyan pîroz be

Gulistan Awaz

yekiti