Dilê min

şoreşe ke

berxwedane ke

bê hempa ye

bûye şêrewane kî

hêç û gergîn

ku di tewla xwe

hil nayê .

Vaye cobara

dilê min

der dibê

de venoşe

ji meya jînê

melewaniyê

di derya z

indiyê da

bike

evînê rizgar

bike

zindiyê

zindî bike

 

yekiti